Obaveštenja

PEGAZ doo IVANJICA
BROJ:133/20
DATUM:07.07.2020.
POZIV ZA SKUPŠTINU
Redovna sednica Skupštine PEGAZ doo IVANJICA održaće se dana 28.07.2020.godine u Sali za sastanke poslovne zgrade PEGAZ doo Ivanjica, ulica Milinka Kušića 106/1 sa početkom u 9,00 časova.
DNEVNI RED:
1.Usvajanje finansijskog izveštaja za 2019. Godimu.
Pozivaju se deoničari da učestvuju u radu Skuštine.
Uvid u materijal za zakazanu redovnu sednicu skupštine možete izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12,00 do 14,00 časova.

PEGAZ doo Ivanjica
Slobodan Ćurčić