Pegaz Ivanjica

PREZENTACIJA  U  IZRADI

Sazivanje skupstine za 7.04.2008.

Iizvestaj o sestomesecnom planu poslovanja "Pegaz" ad Ivanjica

Godisnji izvestaj za 2006

Sazivanja skupstine akcionara

Izveštaj o šestomesecnom planu poslovanja

Izvestaj nezavisnog revizora

Slike sa osmog Pegaz paraglajding kupa

Sa sajma automobila u Ivanjicu

Slike sa sestog Pegaz paraglajding kupa